Aksarapak Chittara
Verified
10
Years With DDproperty
90
Listings For Sale
5
Listings For Rent
Disclaimer will go here (source of data + date of last update)

Where Aksarapak Operates

Show Only Properties:
88 For Sale
5 For Rent

58 For Sale, 5 For Rent

9 For Sale

8 For Sale, 1 For Rent

3 For Sale

2 For Sale

3 For Sale

1 For Rent

3 For Sale

3 For Sale

1 For Rent

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

2 For Sale

1 For Sale, 1 For Rent

2 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Rent

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

9 For Sale

3 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

2 For Sale

5 For Sale

4 For Sale

1 For Sale

4 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

 Show More (73) 
Showing all 76 locations
Only properties showing precise addresses are displayed on the map.

Where Aksarapak Operates

About Aksarapak

บริการ รับฝากขาย เช่า เซ้ง จำนอง อสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้วยความเป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์ จริงใจ ใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ทั้งผู้ฝากขายและผู้ซื้อ  บริการทุกขั้นตอน จนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน  พร้อมทั้งส่งมอบ มิเตอร์ น้ำ ไฟฟ้า  ฟรีค่าโฆษณา ไม่มีค่าล่วงหน้า หรือเก็บค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น จนกว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ / ทำสัญญาเช่า เซ้ง  ให้คำแนะนำในการกำหนดราคาขายที่เหมาะสม  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีดูแลและปรับปรุงสภาพบ้านเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับขาย  ติดป้ายประกาศขายหน้าทรัพย์สินและสถานที่ต่างๆ  ถ่ายรูปทรัพย์สินเพื่อไปลงโฆษณาในนิตยสารขายบ้าน website ต่างๆ  บริการรับฝากกุญแจเพื่อเปิดบ้าน และพาลูกค้าผู้สนใจเข้าชมบ้าน (กรณีผู้ขายไม่สะดวกในการเปิดบ้าน)  เป็นคนกลางต่อรองราคาให้ทั้ง 2 ฝ่ายพอใจ  จัดทำสัญญาจะซื้อจะขายเมื่อเกิดการซื้อ-ขาย และดูแลเรื่องเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการซื้อขายให้เป็นที่เรียบร้อย  บริการจัดหาสินเชื่อ ให้กับผู้ซื้อ โปรโมชั่นพิเศษ  คำนวณค่าใช้จ่าย เช่น ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน  จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ การทำนิติกรรมต่างๆ ที่สำนักงานที่ดิน  คิดค่าคอมมิชชั่น จากราคาที่ขายได้ จ่าย ณ วันที่โอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน
Show More

Specialties & Services

  • Apartment Rental

  • Apartment Sales

  • Landed House Rental

  • Landed House Sales

  • Commercial Property

  • Mortgage Advisory

Show More (3)

Contact Aksarapak

Aksarapak Chittara
Verified
Aksarapak Chittara
Contact Agent