6
Years With DDproperty
23
Listings For Sale
4
Listings For Rent
Disclaimer will go here (source of data + date of last update)

Where Sukum Operates

Show Only Properties:
23 For Sale
4 For Rent

17 For Sale, 4 For Rent

2 For Sale, 1 For Rent

1 For Sale

1 For Sale, 1 For Rent

1 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

1 For Sale, 1 For Rent

2 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Rent

1 For Sale

1 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

 Show More (22) 
Showing all 25 locations
Only properties showing precise addresses are displayed on the map.

Where Sukum Operates

About Sukum

ไม่มีงานขายใดประสบความสำเร็จได้โดยปราศจากการลงทุนทางด้านการตลาด ด้วยข้อจำกัดของทางเจ้าของทรัพย์ในเรื่องการทำการตลาดขายบ้านมือสอง สิ่งที่เจ้าของทรัพย์ทำได้ส่วนใหญ่มีเพียงการติดป้ายที่หน้าทรัพย์และการลงโฆษณาทาง Internet ซึ่งเป็นการเรียกผู้สนใจได้เพียงข้างเคียงเท่านั้น และการลงสื่ออินเตอร์เนตหากไม่มีเวลาอัปเดทก็จะทำให้โฆษณาตกอันดับไปไม่อยู่ในหน้าแรกๆทำให้โอกาสที่ผู้สนใจจะเจอประกาศเป็นไปได้น้อย หากทว่าการทำการตลาดเพื่อขายบ้านมือสอง หรืออสังหาฯอื่นๆ เช่น การติดป้ายขายตามทางให้ครอบคลุมรัศมีของตัวทรัพย์เพื่อชักนำผู้สนใจมาสู่ตัวทรัพย์ และการลงทุนในสื่อโฆษณาหนังสือหรือนิตยสารเฉพาะเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาฯบ้านมือสองเป็นงานที่ทำได้ลำบากและลงทุนสูงสำหรับเจ้าของทรัพย์เองในการที่จะคอยเทียวติดป้ายเองตลอด และลงทุนในสื่อโฆษณาจนกว่าทรัพย์จะขายได้อาจต้องใช้เวลาและเงินลงทุนไม่ใช่น้อย อีกทั้งยังขาดซึ่งเครื่องมือและเครือข่ายการขายที่มีความเชี่ยวชาญคอยสนับสนุน รวมไปถึงความสัมพันธ์อันดีกับทางธนาคารในการจัดสินเชื่อให้แก่ผู้สนใจซื้อซึ่งมีส่วนเป็นอย่างมากที่ทำให้การขายนั้นสำเร็จ Winner Estate เราคือศูนย์รับฝากขาย เช่า จำนอง บ้าน คอนโด ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ โดยการดูแลของ บริษัท Winner Estate ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมนักขายนายหน้าและผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพโดยเฉพาะ ทำให้เรามีเครือข่ายนักขายนายหน้าอิสระและบริษัทตัวแทนรับฝากขายบ้าน คอนโด และอสังหาฯจำนวนมากกว่า 800 เอเจนท์ในปัจจุบันที่ช่วยกันขายทรัพย์ที่ฝากขายกับทางบริษัท เนื่องจากทางเราเป็นศูนย์อบรมผู้ประกอบการ และนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ทำให้เรามีเครือข่าย เอเจ้นท์ร่วม และนายหน้าอิสระจำนวนมาก ที่ช่วยกันขายทรัพย์ของทางบริษัท จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายทรัพย์ได้เร็วขึ้น ทำให้ผู้ฝากขายไม่ต้องกังวลเรื่องการฝากขายกับเอเจ้นท์เพียงรายเดียว ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆจนกว่าทรัพย์ของท่านจะขายได้ สนใจติดต่อ  08 7800 6262  หรือ Email :...
Show More

Specialties & Services

  • Apartment Rental

  • Apartment Sales

  • Landed House Rental

  • Landed House Sales

  • Commercial Property

  • Mortgage Advisory

Show More (3)

Contact Sukum

Sukum Charoondham
Sukum Charoondham
Contact Agent