ซอย 2 Suk Kasem, thailand 50000

 • Condo
 • Built: 2012
Lannanakorn Real Estate - ลานนานคร เรียลเอสเตท จำกัด

108 Chiang Mai - Lampang Superhighway, thailand 50000

 • Condo
 • Built: 2012
TT Grand Estate - ทีทีแกรนด์แอสเส็ท จำกัด

ซอย 6 Nimmanhemin, thailand 50200

 • Condo
 • Built: 2012
Punna Development - ปันนา ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด

108 Chiang Mai - Lampang Superhighway, thailand 50000

 • Condo
 • Built: 2012
TT Grand Estate - ทีทีแกรนด์แอสเส็ท จำกัด

1 Nimmanhemin, thailand 50200

 • Condo
 • Built: 2012
Punna Development - ปันนา ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด

ซอย 6 Nimmanhemin, thailand 50200

 • Condo
 • Built: 2012
Punna Development - ปันนา ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด

348 Chiang Mai - Lampang Superhighway, thailand 50000

 • Condo
 • Built: 2012
Chiang Mai Bussiness Park - เชียงใหม่ บิสสิเนส พาร์ค จำกัด

341 Chonpratan, thailand 50200

 • Condo
 • Built: 2012

1 Sukhapibarn 24, thailand 50300

 • Condo
 • Freehold
 • Built: 2012
ส. ประสิทธิธุรกิจ

9 Chonpratan, thailand 50200

 • Condo
 • Built: 2012
Chaing Mai Convention Condominium - เชียงใหม่คอนเวนชั่น คอนโดมิเนียม จำกัด

88 Tha Pae, thailand 50100

 • ฿1,250,000 - ฿1,600,000
 • Condo
 • Freehold
 • Built: 2012

ซอย 7 Suthep, thailand 50200

 • Condo
 • Freehold
 • Built: 2012

1 Nimmanhemin, thailand 50200

 • Condo
 • Freehold
 • Built: 2012

5 Suk Kasem, thailand 50200

 • Condo
 • Freehold
 • Built: 2012

23/11 Huay Keaw, thailand 50300

 • Condo
 • Built: 2012

21-3 Tha Pae, thailand 50300

 • Condo
 • Freehold
 • Built: 2012

121 Chonpratan, thailand 50300

 • Condo
 • Freehold
 • Built: 2012

472 Changklan, thailand 50100

 • Condo
 • Freehold
 • Built: 2012

9 ชลประทาน, thailand 50200

 • Condo
 • Freehold
 • Built: 2012

5 Suk Kasem, thailand 50000

 • Condo
 • Built: 2012