กู้เงิน 5 ประเภท สำหรับมือใหม่หัดกู้

DDproperty Editorial Team
กู้เงิน 5 ประเภท สำหรับมือใหม่หัดกู้
มือใหม่หัดกู้หลายคนคงจะรู้สึกกังวลกับการกู้เงินจากธนาคารเพื่อซื้อบ้าน สร้างบ้าน หรือใช้ในจุดประสงค์อื่นๆ เนื่องจากไม่รู้ขั้นตอนในการดำเนินการ บวกกับความกลัวว่าจะกู้ไม่ผ่าน ซึ่งจริงๆ แล้วการกู้เงินนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพืยงแค่ต้องศึกษาขั้นตอนและทราบเอกสารที่ต้องการใช้ในการยื่นเพื่อกู้เงินจากธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

เอกสารเบื้องต้นที่ต้องเตรียมเมื่อจะกู้เงินธนาคาร

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
4. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
5. สลิปเงินเดือนตัวจริง ย้อนหลัง 3 เดือน
6. Statement ตัวจริงย้อนหลัง 6 เดือน
7. สำเนาหลักฐานการปิดบัญชีหนี้เครดิตบูโร (ถ้ามี)
8. หน้าสมุดธนาคาร (บัญชีที่เงินเดือนเข้า)
9. ใบรับรองเงินเดือน

เตรียมเอกสารแล้วไปไหนต่อ

จริง ๆ แล้วก็ต้องบอกว่าขั้นตอนต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางหรือแม้กระทั่งจุดเริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการกู้เงิน (ประเภทการกู้) ซึ่งโดยปกติแล้วแล้วจุดประสงค์ในการกู้เงินจากสถาบันการเงินที่คนนิยมกู้จะมีอยู่ไม่กี่อย่าง เช่น กู้เงินเพื่อซื้อบ้าน-คอนโด, กู้เงินเพื่อสร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน และรีโนเวทบ้าน, กู้เงินเพื่อซื้อรถ, กู้เงินเพื่อธุรกิจ เป็นต้น
โดยแต่ละประเภทก็จะใช้เอกสารในขั้นตอนเบื้องต้นดังที่ได้กล่าวไป แต่อาจจะแตกต่างด้วยรายละเอียดอื่น ๆ เช่น ในเรื่องของดอกเบี้ย ความยากง่าย รวมถึงเอกสารเพิ่มเติม ฯลฯ ขึ้นอยู่กับธนาคารที่เราเลือก ดังนั้นจึงต้องแยกรายละเอียดตามประเภทการกู้เงิน ดังนี้
ขั้นตอนกู้เงิน สำหรับมือใหม่หัดกู้

ประเภทการกู้เงิน

1. กู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

ขั้นตอนแรก ๆ ของการซื้อบ้านและคอนโด คือ เลือกบ้านที่ตรงกับความต้องการ โดยคำนึงถึง ทำเล ราคา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งชื่อเสียงของผู้พัฒนาโครงการ ฯลฯ แล้วลองคำนวณวงเงินกู้ที่เหมาะกับความสามารถเสียก่อน รวมถึงเตรียมเงินไว้ล่วงหน้าสำหรับ ค่าเงินดาวน์ รายจ่ายที่มากับการโอน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากนั้นจึงวางเงินจองและทำสัญญาจะซื้อจะขายกับทางโครงการ
หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนขอกู้เงินจากธนาคาร ซึ่งวิธีการเลือกธนาคารนั้นหลัก ๆ ให้พิจารณาจาก
– ธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด โดยส่วนใหญ่จะเป็นธนาคารรัฐ เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน สามารถดูอัปเดตอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านได้ที่นี่
– ธนาคารที่ใช้ประจำ เพื่อเพิ่มโอกาสได้วงเงินกู้ที่สูง
– ธนาคารที่ใกล้กับทรัพย์ที่จะซื้อ การดำเนินงานจะรวดเร็ว เพราะธนาคารจะรู้จักกับอสังหาฯ ที่เราต้องการดี
เมื่อเลือกธนาคารได้แล้ว ก็นำเอกสารข้างต้นไปยื่นกู้เงินกับฝ่ายสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยของธนาคารนั้น เพื่อแสดงความจำนงขอกู้ จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะไปสำรวจและประเมินราคาบ้านที่จะนำมาจำนองเป็นหลักประกัน และแจ้งผลการอนุมัติขอกู้เงินให้ทราบ
ตารางเปรียบเทียบจำนวนเงินผ่อนชำระบ้าน และวงเงินกู้ซื้อบ้าน-คอนโดสูงสุด
15,000
6,000
900,000
20,000
8,000
1,200,000
25,000
10,000
1,500,000
30,000
12,000
1,800,000
35,000
14,000
2,100,000
40,000
16,000
2,400,000
45,000
18,000
2,700,000
50,000
20,000
3,000,000
55,000
22,000
3,300,000
60,000
24,000
3,600,000
65,000
26,000
3,900,000
70,000
28,000
4,200,000
80,000
32,000
4,800,000
90,000
36,000
5,400,000
100,000
40,000
6,600,000
หมายเหตุ: ตัวเลขโดยประมาณ
ถ้าได้รับอนุมัติเงินกู้ ก็ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงนามในสัญญากู้เงิน และสัญญาจำนอง นัดวันทำนิติกรรมจำนองที่สำนักงานที่ดิน โอนกรรมสิทธิ์และจดจำนองที่ดิน เมื่อแล้วเสร็จทุกขั้นตอนธนาคารก็จะให้เงินแบบแคชเชียร์เช็คเพื่อให้เราจ่ายเงินคงเหลือให้โครงการ และต่อไปเราก็จะมีหน้าที่จ่ายผ่อนให้แก่ธนาคารในทุกเดือน

2. กู้เงินเพื่อปลูกสร้างบ้าน

สำหรับการกู้เงินเพื่อปลูกสร้างบ้านก็จะมีรายละเอียดที่ต่างไปจากการกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน เพราะการกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน เพียงมีเอกสารทางการเงินที่สามารถยื่นให้กับธนาคารประเมินในการกู้สินเชื่อก็สามารถกู้ซื้อได้
ในขณะที่การกู้เงินเพื่อปลูกสร้างบ้านจะต้องพิจารณามากกว่านั้นและมีเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประเมินมูลค่าการก่อสร้างบ้าน เช่น แบบบ้าน สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา โฉนดที่ดิน ใบอนุญาตการก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งแนะนำให้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กู้เงินสร้างบ้านอย่างไร กู้กับธนาคารไหน ผ่านง่าย

3. กู้เงินเพื่อซ่อมแซม รีโนเวท ต่อเติม

จริง ๆ แล้วการกู้เงินเพื่อซ่อมแซม รีโนเวท ต่อเติมบ้านก็ไม่ได้มีรายละเอียดแตกต่างจากการกู้เงินเพื่อปลูกสร้างบ้านใหม่มากนัก เนื่องจากก็ทำอยู่บนที่ดินเดิมเช่นเดียวกัน สิ่งที่ต่าง คือ ในเรื่องของวงเงินกู้ที่ธนาคารจะปล่อยให้เรา แน่นอนว่าได้น้อยกว่า โดยจะอยู่ที่ 85% ของราคาประเมิน สำหรับเอกสารประกอบที่ต้องใช้ในการยื่นกู้ทั้งหมดสามารถอ่านต่อได้ที่ เตรียมเอกสารขอสินเชื่อเพื่อสร้างบ้าน ต่อเติม ซ่อมบ้าน ด้วยตนเองง่าย ๆ

4. กู้เงินเพื่อธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเปิดโอกาสให้สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง โดยมีสินเชื่อหลากหลายให้บริการ อาทิ สินเชื่อเพื่อธุรกิจทั่วไป, สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ, สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย SMEs และ สินเชื่อที่รองรับผู้ที่อยากกู้เงินเพื่อสร้างหอพัก อพาร์ทเมนท์ แมนชั่น หรือโรงแรมไว้บริการ โดยจัดอยู่ในหมวดหมู่สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้ชื่อต่างๆ ตามแต่ละธนาคาร เป็นต้น
โดยเราจะมาพูดถึงเฉพาะการกู้เงินเพื่อสร้างอสังหาฯ ให้เช่า ว่าจะต้องมีเอกสารอะไรบ้าง ก็แน่นอนว่าเอกสารเบื้องต้นที่เราแนะนำไป ที่เพิ่มเติมมาก็จะมี ประวัติผู้กู้ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ กรณีบุคคลธรรมดา, กรณีนิติบุคคล เช่น สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ออกเอกสาร), สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น, สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ, สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม ฯลฯ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิธีกู้สินเชื่อ เพื่อสร้างอสังหาฯ ให้เช่า

5. กู้เงินเพื่อซื้อรถ

สำหรับผู้ที่อยากซื้อรถป้ายแดงแต่ไม่สามารถจ่ายเงินสดทั้งก้อนได้ในทันที การกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อนำมาซื้อรถก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยคุณได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะนิยมกู้เงินจากไฟแนนซ์ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า ใช้เอกสารน้อยกว่าการกู้เงินจากธนาคาร
แต่อย่างไรก็ตามการกู้เงินเพื่อซื้อรถจากธนาคารนั้นก็มีข้อดี คือ ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถทันที ในขณะที่การซื้อผ่านไฟแนนซ์เราเป็นแค่ผู้ถือครองเท่านั้น ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอาจเสียเพิ่มมากกว่าเดิม ในส่วนเอกสารที่ใช้ในการประกอบยื่นกู้เงินจากธนาคารก็จะมีเอกสารจำพวก บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สมุดบัญชี สเตทเม้นท์การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน, สลิปเงินเดือน หรือใบรับรองเงินเดือน อย่างที่ว่ากันไว้ข้างต้น
หลังจากเอกสารพร้อมแล้ว ก็ติดต่อทำเรื่องกับธนาคารที่ต้องการจะกู้ เซ็นเอกสาร และรออนุมัติจากธนาคารไม่เกิน 5 วัน เมื่ออนุมัติแล้วก็กู้เงินได้เลย แต่จะบอกว่าการกู้เงินเพื่อซื้อรถใหม่นั้นจะไม่ได้เงินกู้เต็มราคา และต้องวางเงินดาวน์ 15-25% ของราคารถ
สุดท้ายนี้ไม่ว่าจุดประสงค์ในการกู้เงินจะคืออะไร สิ่งสำคัญอันดับแรกที่เราควรทำเพื่อให้สามารถกู้เงินจากธนาคารได้ผ่านฉลุย ก็คือ การสร้างประวัติทางการเงินที่สวยงาม เพราะเมื่อประวัติทางการเงินของคุณดีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือน หรือฟรีแลนซ์ ก็ย่อมไม่ใช่ปัญหาใด ๆ โดยเฉพาะกับการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านและคอนโด หรือกู้เงินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

เงินเดือนเท่านี้ กู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่

สามารถคำนวณคร่าว ๆ ได้โดยนำความสามารถในการผ่อนชำระรายเดือนมาคูณกับ 150 ก็จะสามารถประมาณวงเงินกู้สูงสุดได้ เช่น ผ่อนได้เดือนละ 12,000 จะกู้บ้านได้ 12,000 x 150 = 1,800,000 บาท

เงินเดือน 30,000 บาท สามารถซื้อบ้านได้ในราคาประมาณ 2 ล้านบาท (หากไม่มีหนี้อื่น ๆ)