MRTA ประกันสินเชื่อบ้าน ทำไมต้องซื้อ และ 2 วิธีจัดการเมื่อต้องรีไฟแนนซ์

DDproperty Editorial Team
MRTA ประกันสินเชื่อบ้าน ทำไมต้องซื้อ และ 2 วิธีจัดการเมื่อต้องรีไฟแนนซ์
ประกัน MRTA เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการขอสินเชื่อบ้าน ซึ่งประกัน MRTA หรือการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อพร้อมกับการกู้ซื้อบ้าน เปิดโอกาสให้ผู้กู้สามารถเลือกได้ว่าจะทำหรือไม่ทำก็ได้ แต่หากคุณตัดสินใจทำประกัน MRTA แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าผู้กู้ทำประกัน MRTA แล้ว และคิดว่าจะรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารอื่น แล้วผู้กู้ต้องทำอะไรกับกรมธรรม์ที่ยังผูกอยู่กับธนาคารเดิมบ้าง หาคำตอบได้ที่นี่

ประกัน MRTA คืออะไร

ประกัน MRTA ย่อมาจาก Mortgage Reducing Term Assurance ซึ่งในภาษาไทยมักจะเรียกว่าประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อหรือประกันสินเชื่อ โดยประกัน MRTA คือ ประกันชีวิตประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงให้กับผู้กู้ในช่วงระยะเวลาที่ต้องผ่อนบ้าน หากมีเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ผู้กู้ก็สามารถอุ่นใจได้ตลอดว่าตนเองจะไม่ทิ้งภาระการผ่อนบ้านให้กับครอบครัวที่อยู่เบื้องหลัง
ผ่อนบ้านไม่ไหวทำอย่างไรดี

ผ่อนบ้านไม่ไหวทำอย่างไรดี

ประกัน MRTA มีกี่แบบ

โดยทั่วไป ธนาคารสามารถเสนอประกัน MRTA คู่กับสินเชื่อบ้านได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมและกำลังทรัพย์ของผู้กู้ เช่น การคุ้มครองด้วยวงเงินลดลงทุกปีตามยอดหนี้สินคงเหลือหรือคุ้มครองด้วยวงเงินคงที่ตลอดสัญญากู้ และผู้กู้สามารถเลือกจำนวนปีที่คุ้มครองให้น้อยกว่าจำนวนปีในสัญญาได้หากคิดจะปิดบัญชีผ่อนบ้านก่อนกำหนด
ชำระเกินทุกงวด vs โปะเพิ่มปีละครั้ง แบบไหนดี

ชำระเกินทุกงวด vs โปะเพิ่มปีละครั้ง แบบไหนดี

ทำไมต้องซื้อประกัน MRTA

แน่นอนว่าประกันสินเชื่อบ้าน MRTA นั้นจะมีประโยชน์มากเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันต่อชีวิตของผู้กู้ ซึ่งเงินประกันอาจทำให้ผู้กู้ ครอบครัว หรือทายาทของผู้กู้ไม่ต้องผ่อนบ้านหลังนั้นอีกเลย แต่ด้วยเบี้ยประกันที่สูงมากเมื่อเทียบกับประกันประเภทอื่น ๆ จึงเป็นเรื่องที่น่าลังเลใจในการตัดสินใจซื้อด้วยเช่นกัน
แต่เจ้าหน้าที่สินเชื่อก็มักชักจูงในเชิงที่ว่าถ้าทำประกัน MRTA แล้วจะช่วยให้ขอสินเชื่อบ้านได้ง่ายขึ้น หรือจูงใจผู้กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยบ้านที่ถูกกว่าถ้ากู้พร้อมกับการทำประกัน MRTA ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะ MRTA คือประกันที่สมัครใจทำหรือไม่ก็ได้ และอาจไม่ช่วยประหยัดดอกเบี้ยอย่างที่โฆษณาไว้ (ต้องพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น มีการกู้เพิ่มเพื่อจ่ายประกัน MRTA หรือไม่)
กู้ซื้อบ้านพร้อมทำประกัน MRTA ประหยัดดอกเบี้ยกว่าจริงหรือไม่

กู้ซื้อบ้านพร้อมทำประกัน MRTA ประหยัดดอกเบี้ยกว่าจริงหรือไม่

รีไฟแนนซ์บ้านต้องจัดการกับ MRTA อย่างไร

ทำอย่างไรกับประกัน MRTA เมื่อต้องรีไฟแนนซ์

ปัญหาหนึ่งหลังจากผู้กู้ยินยอมทำประกัน MRTA กับธนาคารผู้ให้กู้ไปแล้วก็คือ ไม่รู้ว่าต้องจัดการกับประกัน MRTA อย่างไรเมื่อถึงเวลาต้องรีไฟแนนซ์เปลี่ยนธนาคารใหม่ ซึ่งผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุในกรมธรรม์ยังคงเป็นธนาคารเดิมอยู่ แต่ปัญหานี้ก็มีทางออกอยู่ 2 แบบที่จะช่วยให้ผู้กู้จัดการกับ MRTA ของตนเองได้อย่างเหมาะสมดังนี้
แบบที่ 1แบบที่ 2
เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์เป็นธนาคารใหม่ขอเวนคืนกรมธรรม์กับที่เดิม
ไม่ต้องเสียเงินก้อนเพื่อทำประกันชีวิตอีกรอบหนึ่งได้เงินคืนมาก้อนหนึ่ง นำไปทำประกันชีวิตกับธนาคารใหม่ที่จะรีไฟแนนซ์ได้
ตรวจสอบทุนประกันว่าประกันตัวเดิม ครอบคลุมสินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่ทำไปหรือไม่จำนวนเงินเวนคืนที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และจำนวนปีที่เอาประกัน

1. เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์

ผู้กู้สามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ในประกัน MRTA ได้ โดยในกรณีนี้ผู้กู้จะยังคงได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนชื่อผู้รับเงินประกันจากธนาคารเก่าเป็นธนาคารใหม่
แต่ทั้งนี้ทุนประกันของกรมธรรม์ที่เปลี่ยนชื่ออาจน้อยกว่าวงเงินกู้บ้านหลังรีไฟแนนซ์ ซึ่งจะเป็นปัญหากับผู้ที่ขอวงเงินกู้กับไฟแนนซ์ใหม่เกินยอดหนี้เก่าเพื่อต่อเติมบ้านหรือใช้จ่ายส่วนตัว หรือหากทุนประกันเป็นแบบวงเงินลดลงทุกปีและวงเงินที่มีอยู่ ณ ขณะนั้นน้อยกว่ายอดเงินกู้กับธนาคารใหม่ กรมธรรม์ MRTA ก็จะไม่ครอบคลุมถึงส่วนเกินนี้
วิธีนี้เหมาะสำหรับ กรมธรรม์ MRTA ที่ยังมีทุนประกันครอบคลุมวงเงินทั้งหมดหลังรีไฟแนนซ์ หรือผู้ที่ไม่ต้องการเสียเงินทำประกันเพิ่มอีกแต่ก็ยังต้องการให้มีประกันเดิมเอาไว้ให้อุ่นใจ เพราะอย่างน้อยก็ยังช่วยบรรเทาปัญหาได้เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน แม้ทุนประกันอาจไม่เต็มยอดหนี้ก็ตาม

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์

2. เวนคืนกรรมธรรม์เก่า

ผู้กู้สามารถแจ้งความประสงค์ขอเวนคืนประกัน MRTA ที่ยังไม่สิ้นสุดความคุ้มครองเพื่อรับเงินส่วนต่างคืนได้ แต่จำนวนเงินจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผ่านการคุ้มครองไปแล้ว แต่เงินที่ได้จากการเวนคืนประกันนั้นอาจน้อยกว่าที่จ่ายไปตามระยะเวลาที่คุ้มครองไปแล้วและตามเงื่อนไขที่ผู้ให้ประกันกำหนด แต่เงินที่ได้อาจเป็นเงินก้อนโตที่สามารถนำมาทำประกัน MRTA กับธนาคารใหม่ หรือนำมาใช้ลดหนี้กู้บ้านให้น้อยลง หรือนำเงินไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ตามความจำเป็นก็ได้
วิธีนี้เหมาะสำหรับ กรมธรรม์ MRTA ที่มีเงินเวนคืนมากพอสำหรับการนำไปทำประกันกับธนาคารที่รีไฟแนนซ์ใหม่ หรือผู้ที่ไม่ต้องการทำประกันแล้วและจะนำเงินก้อนไปใช้ประโยชน์อื่น เช่น นำเงินไปจ่ายธนาคารเก่าเพื่อลดยอดเงินกู้กับธนาคารใหม่ ซึ่งทำให้เสียดอกเบี้ยน้อยลง หรือใช้เพื่อตกแต่งต่อเติมบ้าน เป็นต้น
เวนคืนกรมธรรม์ MRTA ได้เงินคืนเท่าไหร่

เวนคืนกรมธรรม์ MRTA ได้เงินคืนเท่าไหร่

สุดท้ายนี้ขอให้ผู้ที่กำลังจะรีไฟแนนซ์ชั่งน้ำหนักระหว่างการเวนคืนประกัน MRTA และการเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ว่า วิธีไหนจะเหมาะสมกับผู้กู้มากที่สุด แต่ไม่ว่าจะใช้กรมธรรม์เดิม เวนคืนเงินเพื่อซื้อประกันใหม่ หรือเวนคืนเงินเพื่อเก็บไว้ใช้อย่างอื่น ผู้กู้ก็สามารถเลือกจัดการกับประกัน MRTA ของตนเองได้อย่างอิสระ
หากมีปัญหาก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ทันทีที่สายด่วน 1186
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์