GuruView: เช่า

รวมความรู้ ความคิดเห็น และทุกคำตอบเกี่ยวกับการเช่า-ปล่อยเช่าบ้านหรือคอนโด การเจรจาค่าเช่า การพาชมสถานที่ และเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการเช่าที่คุณควรรู้และต้องรู้  

 

7 เทคนิค ช่วยปล่อยเช่าบ้าน-คอนโดได้ในช่วงนี้

7 เทคนิค ช่วยปล่อยเช่าบ้าน-คอนโดได้ในช่วงนี้

บทความพฤษภาคม 2564

สัญญาเช่าบ้าน กฎหมายใหม่ กับ 17 สิ่งที่ผู้เช่าควรรู้

สัญญาเช่าบ้าน กฎหมายใหม่ กับ 17 สิ่งที่ผู้เช่าควรรู้

บทความพฤษภาคม 2564

ตลาดเช่าบ้าน-เช่าคอนโด ทำเลไหนมาแรงในครึ่งปีแรก

ตลาดเช่าบ้าน-เช่าคอนโด ทำเลไหนมาแรงในครึ่งปีแรก

บทความกรกฎาคม 2563

คนรุ่นใหม่ชอบเช่ามากกว่าซื้อจริงหรือไม่

คนรุ่นใหม่ชอบเช่ามากกว่าซื้อจริงหรือไม่

บทความมีนาคม 2563

ปล่อยเช่าคอนโดให้ชาวต่างชาติต้องรู้อะไรบ้าง

ปล่อยเช่าคอนโดให้ชาวต่างชาติต้องรู้อะไรบ้าง

บทความพฤศจิกายน 2562

สิ่งที่ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิทำ แม้ผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่า

สิ่งที่ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิทำ แม้ผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่า

บทความธันวาคม 2563

เทคนิคทำสัญญาเช่าบ้านให้มัดใจผู้เช่า

เทคนิคทำสัญญาเช่าบ้านให้มัดใจผู้เช่า

บทความมิถุนายน 2562