สำรวจอสังหาฯ 'เชียงใหม่-เชียงราย' พร้อมเปิดโผ 10 ทำเลขายดี

18 มิ.ย. 2562

อุปทานแนวราบเหลือขายครึ่งหลังปี 61 จ.เชียงใหม่-เชียงราย กว่าหมื่นยูนิต ในส่วนของทำเลหางดง, ดอยสะเก็ด ยังขายได้ดี อัตราการขายพุ่งกว่า 80%

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ภาคเหนือในปัจจุบันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ทัดเทียมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจ รวมถึงระบบการคมนาคมที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและการย้ายถิ่นฐานมาอยู่อาศัยที่ภาคเหนือทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จากปัจจัยดังกล่าวเป็นตัวกระตุ้นให้ดีมานด์ของที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

เชียงใหม่-เชียงราย ที่อยู่อาศัยเหลือขายกว่าหมื่นหน่วย

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย พบว่า มีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขาย จำนวน 257 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการ รวมทั้งสิ้น 32,075 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 117,859 ล้านบาท 

ขณะที่หน่วยเหลือขาย มีจำนวน 10,762 หน่วย หรือ 33.6% ของหน่วยในผังโครงการทั้งหมด โดยโครงการบ้านจัดสรรมีหน่วยเหลือขายมากที่สุดอยู่ที่จำนวน 8,221 หน่วย หรือ 35% ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด รองลงมาคือโครงการอาคารชุดมีหน่วยเหลือขาย จำนวน 2,524 หน่วย หรือ 29.6% ของหน่วยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด

ที่อยู่อาศัยเชียงใหม่ 43.9% เป็นบ้านเดี่ยว 3-5 ล้าน

หากโฟกัสที่โครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า มีจำนวน 222 โครงการ มีหน่วยในผังของทุกโครงการรวมกัน 28,552 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 106,882 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 9,459 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 36,528 ล้านบาท

โดยหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด จำนวน 28,486 หน่วย เป็นบ้านเดี่ยวมากที่สุด 43.9% ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 3-5 ล้านบาท รองลงมาเป็นอาคารชุด 28.8% ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2-3 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์ 14.1% ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2-3 ล้านบาท บ้านแฝด 6.4% ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2-3 ล้านบาท ที่เหลือเป็นที่ดินเปล่าและอาคารพาณิชย์ ตามลำดับ

Tuk tuk for passenger cars. To go sightseeing in Chiang Mai

เปิดโผ 5 ทำเลที่อยู่อาศัยขายดี จ.เชียงใหม่ 

ทำเลโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ที่ขายดีมากที่สุด 5 อันดับแรก โดยดูจากสัดส่วนที่ขายได้ต่อหน่วยทั้งหมดในโครงการ ได้แก่

 1. ทำเลหางดงตอนบน ขายได้ 82.1% มูลค่าขายได้ 4,489 ล้านบาท
 2. ทำเลท่ารั้ว-ดอยสะเก็ด ขายได้ 81.6% มูลค่าที่ขายได้ 2,697 ล้านบาท
 3. ทำเลในเมือง ขายได้ 78.3% มูลค่าที่ขายได้ 2,338 ล้านบาท
 4. ทำเลแม่ริม ขายได้ 74.4% มูลค่าที่ขายได้ 2,793 ล้านบาท
 5. ทำเลสารภี ขายได้ 72.1% มูลค่าที่ขายได้ 6,226 ล้านบาท

จ.เชียงราย ที่อยู่อาศัยเหลือขายเพียง 1,000 กว่าหน่วย

สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดเชียงราย มีจำนวน 35 โครงการ มีหน่วยในผังของทุกโครงการรวมกัน 3,523 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 10,976 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 1,303 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 4,596 ล้านบาท

โดยหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดจำนวน 3,523 หน่วย เป็นบ้านเดี่ยวมากที่สุด 41.5% ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 3-5  ล้านบาท รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ 17.1% ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 1-1.5 ล้านบาท เป็นอาคารพาณิชย์ 16.3% ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 3-5 ล้านบาท เป็นที่ดินเปล่า 11% ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2-3 ล้านบาท เป็นอาคารชุด 9.9% ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 1.5-2 ล้านบาท ที่เหลือเป็นบ้านแฝด ตามลำดับ

เปิดโผ 5 ทำเลที่อยู่อาศัยขายดี จ.เชียงราย

ทำเลบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงรายที่ขายดี โดยดูจากสัดส่วนที่ขายได้ต่อหน่วยทั้งหมดในโครงการ และเรียงลำดับจากสัดส่วนที่ขายได้มากที่สุด ได้แก่

 1. ทำเลแม่สาย ขายได้ 86.4% มูลค่าขายได้ 221 ล้านบาท
 2. ทำเลเชียงแสน ขายได้ 74.1% มูลค่าที่ขายได้ 240 ล้านบาท
 3. ทำเลสนามบิน-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขายได้ 72.3% มูลค่าที่ขายได้ 2,174 ล้านบาท
 4. ทำเลในเมืองเชียงราย ขายได้ 51.5% มูลค่าที่ขายได้ 3,255 ล้านบาท
 5. ทำเลสนามบิน-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขายได้ร้อยละ 81.9  มูลค่าที่ขายได้ 489 ล้านบาท (ทำเลอาคารชุด)

Highspeed Train

 เมกะโปรเจกต์หนุน ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ภาคเหนือ

ภาคเหนือยังมีปัจจัยสนับสนุนที่มาจากโครงการเมกะโปรเจ็กต์ที่กำลังจะเกิดในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนของภาคอสังหาริมทรัพย์ได้ดียิ่งขึ้น ได้แก่

 • โครงการรถไฟฟ้ารางเบาเชียงใหม่ 3 เส้นทาง มูลค่ารวม 100,000 ล้านบาท โดยเตรียมที่จะก่อสร้างสายสีแดงช่วง โรงพยาบาลนครพิงค์-โรงพยาบาลสวนดอก-สนามบิน-หางดง เป็นสายแรก ในปี 2562-2564 จากนั้นจะก่อสร้างสายสีเขียวและสีน้ำเงินเพิ่มตามลำดับ
 • โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะทาง 653 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 526,028 ล้านบาท โดยเฟสแรกช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก จะเปิดให้บริการในปี 2568 จากนั้นจึงจะเริ่มดำเนินการเฟส 2 ช่วงพิษณุโลก-เชียงใหม่
 • โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย-เชียงใหม่ และช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
 • ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ที่สนามบินเชียงใหม่ และปรับปรุงอาคารปัจจุบันให้เป็นอาคารในประเทศ งบลงทุน 14,473 ล้านบาท รองรับผู้โดยสารสูงสุด 20 ล้านคนต่อปี โดยจะเริ่มดำเนินการในปลายปี 2562
 • โครงการก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่ 2 ที่ อ.สันกำแพง และ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 2568
 • โครงการมอเตอร์เวย์เส้นทางใหม่ ช่วงเชียงใหม่-เชียงราย
 • โครงการซุปเปอร์ไฮเวย์ ช่วงเชียงใหม่-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย ระยะทาง 185 กิโลเมตร

จะเห็นได้ว่าสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ภาคเหนือ ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย มีการขยายตัวค่อนข้างสูง สอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจ รวมถึงระบบการคมนาคมและเมกกะโปรเจ็กต์ของรัฐบาล ส่งผลให้ตลาดที่อยู่อาศัยเติบโต ยอดขายดีทั้งแนวราบและแนวสูง อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบทำเล ราคา และความคุ้มค่าในอนาคต ก็นับว่าน่าซื้อและน่าลงทุน

อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ สดใหม่ทุกวัน พร้อมส่งตรงถึงอีเมล์ของคุณฟรี สมัครได้ที่นี่ หรือหากคุณกำลังมองหาบ้านคอนโด ก็สามารถเลือกชม โครงการใหม่ พร้อม รีวิวโครงการคอนโดใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคาได้เช่นกัน

เขียนความเห็น

ข่าว-บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ