สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย 5 วิธีกู้บ้านผ่านฉลุย

DDproperty Editorial Team
สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย 5 วิธีกู้บ้านผ่านฉลุย
สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย แต่ละธนาคารจะมีกฎเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อที่แตกต่างกัน การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนขอสินเชื่อเป็นสิ่งสำคัญ มาดูวิธีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนขอสินเชื่อบ้าน-คอนโดให้อนุมัติผ่านง่าย ก่อนตัดสินใจยื่นกู้

1. คำนวนสถานะทางการเงิน และความสามารถในการกู้

ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อหรือวงเงินกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อซื้อบ้าน-คอนโด โดยประเมินจากฐานเงินเดือนหรือรายได้ ระยะเวลาการทำงาน รายได้เสริม และยอดหนี้สินของผู้กู้ โดยตามพื้นฐานของธนาคารมักจะให้วงเงินกู้อยู่ที่ประมาณ 30-50 เท่าของรายได้สุทธิ (หรืออาจจะมากกว่า 50 เท่า ในบางกรณี)
สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย จะขึ้นอยู่กับความมั่นคงในหน้าที่การงาน ความมีวินัยในการชำระหนี้สิน ประวัติทางการเงินของผู้กู้ รวมไปถึงสัดส่วนและความสามารถของการผ่อนชำระหนี้ ซึ่งไม่ควรเกิน 40% ของเงินเดือน และเป็นระดับที่ธนาคารพิจารณาแล้วว่าผู้กู้สามารถแบกรับภาระหน้าที่ผ่อนบ้านได้สบาย ๆ
ตัวอย่าง: เงินเดือน 20,000 บาท ผ่อนต่องวดประมาณ 8,000 บาท วงเงินกู้สูงสุดประมาณ 1.3 ล้านบาท

2. เช็กเครดิตบูโร ไม่ติดแบล็คลิสต์

เครดิตบูโรเป็นศูนย์รวมประวัติการชำระสินเชื่อเงินกู้และชำระหนี้บัตรเครดิตจากสถาบันการเงิน หากชำระไม่ตรงเวลา บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด จะมีการบันทึกข้อมูลไว้ หรือที่มักพูดกันติดปากว่า ติดเครดิตบูโรหรือติดแบล็คลิสต์ จะส่งผลต่อการขอสินเชื่อ เพราะนั่นแสดงว่าคุณไม่มีวินัยทางการเงิน และไม่มีความสามารถในการชำระคืน ทำให้ธนาคารเกิดความไม่มั่นใจ และไม่อนุมัติสินเชื่อให้ในที่สุด ดังนั้น นอกจากจะหาดูว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายแล้ว อย่าลืมเช็กเครดิตบูโร โดยปัจจุบันสามารถทำได้ด้วยตัวเอง และจัดการหนี้สินเหล่านั้นให้หมดเสียก่อนยื่นกู้
ติดแบล็คลิสต์หรือไม่ เช็กเครดิตบูโรด้วยตัวเอง รู้ผลใน 15 นาที

ติดแบล็คลิสต์หรือไม่ เช็กเครดิตบูโรด้วยตัวเอง รู้ผลใน 15 นาที

3. เช็กโปรโมชั่นธนาคาร

แต่ละธนาคารจะให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน ควรตรวจสอบและคำนวณความคุ้มค่าของแต่ละข้อเสนอ โปรโมชั่นของธนาคาร เช่น เปอร์เซ็นต์วงเงินกู้ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย, อัตราดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียม, ระยะเวลาในการกู้ และค่างวดผ่อนชำระ ในเบื้องต้นควรคำนวณดูว่าข้อเสนอลักษณะไหนที่เหมาะสมกับความต้องการ และทำการยื่นกู้เงินซื้อบ้านอย่างน้อย 3 ธนาคาร
สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายหรือยาก ทางธนาคารนั้น ๆ จะประเมินจากวงเงินที่ยื่นกู้ รวมทั้งความสามารถในการผ่อนชำระประกอบกัน ถ้าอยากมีโอกาสการขอสินเชื่อผ่านฉลุย อนุมัติรวดเร็วทันใจ แนะนำว่าควรจะเลือกสมัครสินเชื่อกับสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีเงินเดือนเข้า หรือมีการเดินบัญชีเป็นประจำ เพราะจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือของรายได้ ยังเห็นถึงความมั่นคงในหน้าที่การงาน แถมอีกอย่างคุณยังเป็นลูกค้าของธนาคารอีกด้วย ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสการอนุมัติสินเชื่อได้
สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายหรือยาก ทางธนาคารนั้น ๆ จะประเมินจากวงเงินที่ยื่นกู้

4. เตรียมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อให้ครบถ้วน

การเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อให้พร้อม นอกจากจะช่วยย่นระยะเวลาการขออนุมัติสินเชื่อให้สั้นลงแล้ว โอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติง่ายก็มีความเป็นไปได้สูง ซึ่งโดยหลัก ๆ แล้ว เอกสารในการสมัครสินเชื่อแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ใบทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้/ผู้กู้ร่วม
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)

เอกสารทางด้านหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม จะต้องมีหลักฐานประจำตัว และหลักฐานรายได้ของผู้กู้ร่วม
 • กรณีที่ขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ต้องเตรียมแผนธุรกิจมายื่นด้วย
สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายหรือยาก จะพิจารณาเอกสารเหล่านี้ โดยสามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารก่อนได้ เพื่อที่เมื่อไปถึงธนาคารแล้ว จะได้ไม่ขาดตกบกพร่อง เป็นเหตุให้ต้องกลับบ้านเพื่อนำมายื่นใหม่อีกครั้ง ซึ่งนอกจากจะทำให้เสียเวลาแล้ว ยังยืดเวลาการอนุมัติให้ยาวออกไปอีก
มนุษย์เงินเดือนกู้ซื้อบ้าน-คอนโดได้มากแค่ไหน

มนุษย์เงินเดือนกู้ซื้อบ้าน-คอนโดได้มากแค่ไหน

5. กู้ร่วมเพิ่มโอกาสในการกู้ซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น

กู้ร่วม เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้การยื่นกู้สินเชื่อผ่านง่าย แม้จะมีข้อจำกัดเรื่องรายได้ซึ่งอาจะทำให้ได้วงเงินกู้ไม่เป็นตามที่ตั้งเป้าไว้ โดยตามเงื่อนไขของการกู้ร่วมจะกำหนดให้กู้ร่วมได้กับพ่อแม่ พี่น้อง (นามสกุลเดียวกัน) คู่สมรส (ที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนสมรส) รวมไปถึงกลุ่มคู่รัก LGBTQ ซึ่งจำเป็นต้องมีเอกสารบ่งบอกว่าอยู่ด้วยกัน สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย การกู้ร่วมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทางธนาคารนำมาพิจารณา
คู่รัก LGBTQ อยากกู้ร่วม ทำได้หรือไม่

คู่รัก LGBTQ อยากกู้ร่วม ทำได้หรือไม่

สรุปวิธีขอสินเชื่อให้ผ่านฉลุย

ปัจจัยที่เกี่ยวกับการขอสินเชื่อรายละเอียด
สามารถของการผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 40% ของเงินเดือน
เครดิตบูโรประวัติดี ไม่ติดแบล็คลิสต์
โปรโมชั่นธนาคารวงเงินกู้, ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
เอกสารเอกสารข้อมูลส่วนบุคคล, เอกสารแสดงรายได้ และเอกสารทางด้านหลักประกัน
กู้ร่วมพ่อแม่, พี่น้อง, คู่สมรส และคู่รัก LGBTQ
อย่างไรก็ดี แต่ละธนาคารจะมีข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย ในเบื้องต้นควรศึกษาและเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ เช่น รายได้, ความสามารถในการผ่อนชำระ, อายุ และอาชีพ พร้อมอัปเดตอัตราดอกเบี้ยบ้าน 2565 ทุกธนาคาร เพื่อเลือกธนาคารที่มีข้อเสนอตรงกับความต้องการของคุณ
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน