DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2564

แนวโน้มดัชนีราคาที่อยู่อาศัยทุกประเภทลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า และคาดว่าจะไม่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2564 นี้ ส่วนดัชนีอุปทาน (จำนวนที่อยู่อาศัย) มีจำนวนสะสมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากผู้ซื้อใช้เวลาตัดสินใจนานขึ้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยาวนานส่งผลต่อรายได้และกำลังซื้อของผู้บริโภค ทำให้จำนวนที่อยู่อาศัยเหลือขายเป็นจำนวนมาก

 

 

ไฮไลต์

1. Get The Guru View
2. ดัชนีราคา
3. ทำเลน่าจับตา
4. ดัชนีอุปทาน
ทำเลที่มีซัพพลายลดลงมากที่สุดในรอบไตรมาส
ที่อยู่อาศัยราคา 1-3 ล้าน มีจำนวนมากที่สุด
5. แนวโน้มตลาดอสังหาฯ
6. สรุป
7. ดาวน์โหลดรายงาน

อ่านรายงานฉบับออนไลน์ได้ที่นี่:

Get The Guru View: มุมมองที่น่าสนใจจากรายงาน PMI Q3 2564

 

ดัชนีราคา

ราคาอสังหาฯ ในช่วง Q3 2564 มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากช่วงต้นปี ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว หนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงถึง 90.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ทำให้กำลังซื้อปรับตัวลดลง ผู้บริโภคชะลอการซื้อบ้าน หรือใช้เวลาในการตัดสินใจนานขึ้น ในขณะที่ผู้ประกอบการยังคงต้องกระตุ้นกำลังซื้อด้วยการลดราคา และออกโปรโมชันต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อ

 

จากรายงาน DDproperty Thailand Property Market Index ล่าสุด พบว่า ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 183 จุด จาก 190 จุด หรือลดลง 4% จากไตรมาสก่อน (-4% QoQ) ถือเป็นดัชนีราคาที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ Q2 2560

 

ทำเลน่าจับตา

ทำเลที่มีดัชนีราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่นอกเขต CBD และพื้นที่รอบนอกกรุงเทพฯ ที่มีรถไฟฟ้าพาดผ่านทั้งปัจจุบันและอนาคต ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ มีดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 22% QoQ ส่วนเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 7% QoQ โดยทั้งสองทำเลเป็นทำเลนอกเขต CBD ที่มีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง พาดผ่าน รวมทั้งยังเป็นย่านค้าขายขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ที่แม้ว่าปัจจุบันจะซบเซาไปจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ก็ยังมีแนวโน้มเติบโตจากศักยภาพทำเลดังกล่าว

สำหรับเขตทวีวัฒนา ติดอันดับทำเลที่มีดัชนีราคาสูงสุดมาตั้งแต่ไตรมาสก่อน ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 9% QoQ ส่วนหนึ่งมาจากอานิสงส์ของรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน บางซื่อ-ตลิ่งชัน ที่จะเปิดให้ทดลองใช้ฟรีในเดือนสิงหาคม 2564 และเปิดใช้บริการจริงปลายปี 2564 และทางพิเศษศรีรัช-วงหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ที่อยู่ใกล้ทำเลนี้ ซึ่งเอื้อต่อการอยู่อาศัย

 

ดัชนีอุปทาน

อุปทานหรือจำนวนที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง Q2 2564 ส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าอัตราดูดซับยังคงต่ำ จากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัดและเริ่มอ่อนตัวลงจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแบบลากยาว  โดยดัชนีอุปทานปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 428 จุด จาก 399 จุด หรือเพิ่มขึ้นถึง 7% QoQ และเพิ่มขึ้นถึง 37% YoY ถือเป็นดัชนีอุปทานที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ Q1 2558 คาดว่าจำนวนที่อยู่อาศัยในช่วงที่เหลือของปี 2564 จะไม่สูงไปกว่านี้ จากการที่ผู้ประกอบการชะลอการเปิดโครงการและผู้บริโภคที่มีสินค้าอยู่ในมือชะลอการนำออกมาขาย

คอนโดมิเนียมมีสัดส่วนมากที่สุดอยู่ที่ 87% ของจำนวนอุปทานทั้งหมดในกรุงเทพฯ มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 7%  บ้านเดี่ยวมีสัดส่วน 7% ของจำนวนอุปทานทั้งหมดในกรุงเทพฯ (+7% QoQ) และทาวน์เฮ้าส์มีสัดส่วน 5% ของจำนวนอุปทานทั้งหมดในกรุงเทพฯ (+12% QoQ)

 

 

ทำเลที่มีซัพพลายลดลงมากที่สุดในรอบไตรมาส

ทำเลในกรุงเทพฯ ที่มีจำนวนที่อยู่อาศัยลดลงมากที่สุดในรอบไตรมาส ได้แก่ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ ลดลง 15% แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง ลดลง 13% แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก ลดลง 13% แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน ลดลง 5% และแขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ ลดลง 4%

หากพิจารณาร่วมกับความสนใจซื้อ-เช่าที่เพิ่มขึ้นในรอบไตรมาส พบว่า เขตบางรักมีความสนใจซื้อเพิ่มขึ้นถึง 34% QoQ เขตลาดกระบัง เพิ่มขึ้น 13% QoQ ส่วนเขตทุ่งครุ มีความสนใจเช่า เพิ่มขึ้นถึง 122%

ที่อยู่อาศัยราคา 1-3 ล้านบาท มีจำนวนมากที่สุด

หากแบ่งตามระดับราคาที่อยู่อาศัย พบว่า จำนวนที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นทุกระดับราคา โดยเฉพาะระดับราคา 1-3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% QoQ รองลงมาคือ ระดับราคา 3-5 ล้านบาท, 10-15 ล้านบาท และมากกว่า 15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากันที่ 7% QoQ

จำนวนคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่มีระดับราคา 5-10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% QoQ แต่คอนโดมิเนียมระดับราคา 1-3 ล้านบาท มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้นถึง 10% QoQ จำนวนบ้านเดี่ยวส่วนใหญ่มีระดับราคา 15 ล้านบาทขึ้นไป จำนวนทาวน์เฮ้าส์ส่วนใหญ่มีระดับราคา 1-3 ล้านบาท

หากพิจารณาจากความสนใจของผู้บริโภค แม้ว่าระดับราคาที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในรอบไตรมาส คือ 1-3 ล้านบาท (24%) แต่หากพิจารณาถึงระดับราคาที่ผู้บริโภคให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นในรอบไตรมาส คือ ระดับราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป โดยเพิ่มขึ้น 9% รองลงมา คือ ระดับราคา 5-10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% และระดับราคา 3-5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1%

 

แนวโน้มตลาดอสังหาฯ

สำหรับผู้ที่มีความพร้อมในการซื้อทั้งเพื่ออยู่อาศัยและลงทุน ปี 2564 ยังคงเป็นโอกาสที่ดี ในการที่จะได้ที่อยู่อาศัยในราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าสถานการณ์ปกติ

ส่วนผู้ขาย ควรทำความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้ซื้อที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคโควิด-19 แต่หากหวังผลตอบแทนที่ดี ควรชะลอการขายออกไปก่อน เนื่องจากแนวโน้มราคาอสังหาฯ ในปัจจุบันอยู่ในช่วงลดลง

สรุป

ราคาอสังหาฯ มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกปัจจุบัน และสภาพเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว ส่งผลโดยตรงต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค

แม้ว่าผู้ประกอบการจะใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจ แต่กำลังซื้อที่เป็นทั้งผู้ซื้อและนักลงทุนชาวไทยที่มีความพร้อมถูกดูดซับไปแล้วจำนวนมากในปีที่ผ่านมาส่งผลให้อัตราการดูดซับอุปทานที่อยู่อาศัยในช่วงที่เหลือของปี 2564 นี้จะยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำต่อไป

มาตรการรัฐที่ออกมา ไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อ-ขายอสังหาฯ มากนัก ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงชะลอการซื้อออกไป จากภาวะที่ไม่แน่นอนทั้งเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อความมั่นคงของรายได้ครัวเรือน และสถานการณ์ทางการเมือง

ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้สภาพเศรษฐกิจ และภาคอสังหาฯ ฟื้นตัวได้เร็วที่สุด คือ การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเร่งจัดหาและการกระจายวัคซีนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์การกลายพันธุ์ของไวรัสให้เพียงพอ และเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีการล็อกดาวน์ และสามารถเดินหน้าการเปิดประเทศได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ย้อนรอย 1 ปีหลังโควิด-19 บุกไทย ส่งผลต่อการซื้อบ้าน-เช่าบ้านอย่างไร?

ย้อนรอย 1 ปีหลังโควิด-19 บุกไทย ส่งผลต่อการซื้อบ้าน-เช่าบ้านอย่างไร?

บทความมิถุนายน 2564

อสังหาฯ ยังคงชะลอตัว รอวัคซีน-มาตรการรัฐช่วยกระตุ้นกำลังซื้อ

อสังหาฯ ยังคงชะลอตัว รอวัคซีน-มาตรการรัฐช่วยกระตุ้นกำลังซื้อ

บทความกุมภาพันธ์ 2564

อ่านบทวิเคราะห์จากรายงาน DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2564

บทรายงาน DDproperty Thailand Property Market Index ที่ผ่านมา

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2564

ซีรีย์พฤษภาคม 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2564

ซีรีย์กุมภาพันธ์ 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2563

Guide

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2563

Guide

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2563

Guide

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2563

Guide

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2562

Guide

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2562

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2562

Guide

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2562

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2562

Guide

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2562

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2561

Guide

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2561

Guide

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2561

Guide

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2561

Guide

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2560

Guide

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2560

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2560

Guide

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2560