DDproperty Thailand Property Market Report Q1 2566

DDproperty Editorial Team
DDproperty Thailand Property Market Report Q1 2566
แม้ว่าตลาดอสังหาฯ ใน Q1 2566 จะมีปัจจัยบวกอย่างการที่จีนเปิดประเทศ ทำให้ตลาดท่องเที่ยว และตลาดอสังหาฯ มีแนวโน้มเติบโตขึ้น เนื่องจากจีนเป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่เข้ามาซื้ออสังหาฯ ไทยมากที่สุด แต่ยังต้องจับตาในหลายปัจจัยท้าทาย
ไม่ว่าจะเป็นราคาประเมินที่ดินรอบใหม่มาตรการที่เอื้อต่อผู้ซื้อบ้าน-คอนโด ที่หมดอายุไปในปี 2565 มาตรการลดค่าโอนกรรมสิทธิ์-จดจำนอง ที่แม้จะมีการต่ออายุมาตรการ แต่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียด ที่ทำให้ผู้ซื้อขายบ้าน-คอนโดต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น

ไฮไลต์

อ่านบทวิเคราะห์จากรายงานล่าสุด ฉบับออนไลน์ได้ที่นี่

Get The Guru View

Thailand Property Sale Market Index

ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย-ความต้องการซื้อในกรุงเทพฯ ลดลง

จากรายงาน DDproperty Thailand Property Market Report Q1 2566 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากประกาศขายบนเว็บไซต์ DDproperty พบว่า ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในช่วงไตรมาสล่าสุด ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า 7% (-9% YoY) โดยดัชนีราคายังคงต่ำกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาด (Q4 2562) อยู่ที่ 23% และต่ำกว่าปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่เราใช้เป็นปีฐานของข้อมูลอยู่ถึง 24% แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มราคายังไม่ฟื้นตัวดีนัก
หากพิจารณาตามรูปแบบที่อยู่อาศัย พบว่า ดัชนีราคาคอนโดลดลง 5% QoQ (-4% YoY), บ้านเดี่ยวลดลง 5% QoQ (-4% YoY) และทาวน์เฮ้าส์ลดลง 1% QoQ (-4% YoY)
สอดคล้องกับดัชนีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยโดยรวมในไตรมาสล่าสุดที่ลดลง 20% QoQ (-14% YoY) แต่เพิ่มขึ้น 47% จากช่วงก่อนการแพร่ระบาด

สัดส่วนแนวราบเพิ่มขึ้นตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริโภค

ด้านจำนวนอุปทานหรือจำนวนที่อยู่อาศัย แม้ว่าคอนโดยังมีสัดส่วนมากที่สุดถึง 80% ของจำนวนที่อยู่อาศัยทั้งหมดในกรุงเทพฯ แต่มีสัดส่วนลดลง 2% QoQ ส่วนบ้านเดี่ยวมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 12% หรือเพิ่มขึ้น 2% QoQ และทาวน์เฮ้าส์มีสัดส่วนมาอยู่ที่ 9% หรือเพิ่มขึ้น 2% QoQ
แสดงให้เห็นว่าผู้ขายที่มีสินค้าแนวราบอย่างบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม นำสินค้าออกมาขายมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่ใช้สอยในบ้านมากขึ้น

Thailand Property Rental Market Index

ดัชนีค่าเช่าคอนโดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ดัชนีค่าเช่าในกรุงเทพฯ ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าปี 2561 ซึ่งเป็นปีฐานอยู่ที่ 9% และยังต่ำกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดอยู่ถึง 12% โดยคอนโดเป็นอสังหาฯ ประเภทเดียวที่มีดัชนีค่าเช่าเพิ่มขึ้น 1% QoQ (+2% YoY) แต่ยังลดลงถึง 12% จากช่วงก่อนการแพร่ระบาด
หากพิจารณาด้านความต้องการเช่าพบว่า ดัชนีความต้องการเช่าที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ โดยรวมลดลง 32% QoQ แต่เพิ่มขึ้น 29% YoY และเพิ่มขึ้นถึง 124% จากช่วงก่อนการแพร่ระบาด

สรุป

แม้ว่าดัชนีราคายังคงลดลง แต่ในปี 2566 มีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้น โดยผู้ซื้อที่อยู่อาศัยยังคงต้องมีความพร้อมทางด้านการเงิน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการซื้อที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นราคาที่อยู่อาศัย เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย จนถึงราคาประเมินที่ดินที่สูงขึ้น
ด้านตลาดเช่ามีแนวโน้มเติบโตเช่นกัน โดยเฉพาะในทำเลแหล่งงาน และแนวรถไฟฟ้าสายอนาคตอย่างสายสีส้ม ศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ซึ่งมีดัชนีค่าเช่าเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาพรวมตลาดอสังหาฯ จะมีแนวโน้มฟื้นตัวจากปัจจัยหนุนสำคัญอย่างภาคการท่องเที่ยว แต่ยังมีปัจจัยท้าทายที่จะทำให้ตลาดชะลอตัวหลายด้าน รวมถึงการเลือกตั้งรอบใหม่ที่อาจส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการซื้อออกไปก่อน

บทรายงาน DDproperty Thailand Property Market Report ที่ผ่านมา

DDproperty Thailand Property Market Report Q3 2565 – Powered by PropertyGuru DataSense

DDproperty Thailand Property Market Report Q3 2565 – Powered by PropertyGuru DataSense

DDproperty Thailand Property Market Report Q2 2565 – Powered by PropertyGuru DataSense

DDproperty Thailand Property Market Report Q2 2565 – Powered by PropertyGuru DataSense

DDproperty Thailand Property Market Report Q1 2565 – Powered by PropertyGuru DataSense

DDproperty Thailand Property Market Report Q1 2565 – Powered by PropertyGuru DataSense

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2562

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2562

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2562

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2562

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2562

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2562

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2560

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2560

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2560

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2560

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ