DDproperty Thailand Property Market Report Q2 2565 - Powered by PropertyGuru DataSense

DDproperty Editorial Team
DDproperty Thailand Property Market Report Q2 2565 - Powered by PropertyGuru DataSense
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังชะลอตัว อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย ล้วนส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค ทำให้ภาพรวมของตลาดอสังหาฯ ยังคงไม่ฟื้นตัวมากนัก
ทั้งนี้ รายงาน DDproperty Thailand Property Market Report ประจำไตรมาส 2 ปี 2565 (Q2 2565) พบว่าแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยล่าสุดยังคงมีแนวโน้มลดลง ส่วนดัชนีอุปทาน หรือจำนวนที่อยู่อาศัย มีจำนวนสะสมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเภทบ้านเดี่ยว ส่วนที่อยู่อาศัยแนวสูง แม้จะยังมีสัดส่วนมากที่สุดในตลาด แต่มีจำนวนลดลง เนื่องจากปริมาณสินค้าที่เข้าสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมามีค่อนข้างน้อย

ไฮไลต์

อ่านรายงานฉบับออนไลน์ได้ที่นี่:

View Online

Get The Guru View

Thailand Property Sale Market Index

ดัชนีราคาโดยภาพรวมลดลงต่อเนื่อง

ราคาอสังหาฯ ในช่วง Q2 2565 มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากช่วงต้นปี ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคยังคงไม่ฟื้นตัว จึงชะลอการซื้อบ้าน หรือใช้เวลาในการตัดสินใจนานขึ้น ส่งผลให้ระดับราคาอสังหาฯ ยังคงต้องตรึงราคาไว้เพื่อจูงใจผู้ซื้อบ้าน
จากรายงาน DDproperty Thailand Property Market Report ล่าสุด พบว่า ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ อยู่ที่ 83 จุด หรือลดลงประมาณ 1% QoQ โดยดัชนีราคายังคงต่ำกว่าปี 2561 ซึ่งเป็นปีฐาน อยู่ถึง 17% แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มราคายังคงไม่ฟื้นตัวดีเท่ากับช่วงก่อนโควิด-19

ดัชนีอุปทานแนวราบเพิ่มขึ้น

ด้านอุปทานหรือจำนวนที่อยู่อาศัยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 223 จุด จาก 229 จุด หรือเพิ่มขึ้น 2% QoQ (+13% YoY) โดยบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ 11% QoQ (+40% YoY) ทาวน์เฮ้าส์เพิ่มขึ้น 6% QoQ (+25% YoY) และคอนโดทรงตัวจากไตรมาสก่อน (+11% YoY)
เมื่อพิจารณาจากทำเลพบว่า ทำเลที่มีจำนวนคอนโดมากที่สุด ได้แก่ เขตวัฒนา มีสัดส่วนอยู่ที่ 16% ของอุปทานคอนโดทั้งหมดในกรุงเทพฯ ทำเลที่มีจำนวนทาวน์เฮ้าส์มากที่สุดอยู่ในเขตสวนหลวง (8%) และจำนวนบ้านเดี่ยวมากที่สุดอยู่ในเขตประเวศ (9%)

Thailand Property Rental Market Index

จากรายงาน DDproperty Thailand Property Market Report ประจำ Q2 2565 พบว่าดัชนีค่าเช่าในกรุงเทพฯ ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปี 2561 ซึ่งเป็นปีฐาน โดยล่าสุดดัชนีค่าเช่าในกรุงเทพฯ ทรงตัวอยู่ที่ 90 จุด จากไตรมาสก่อน และลดลง 6% YoY

สรุป

ในช่วง Q2 2565 ตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบยังคงมีแนวโน้มราคาที่ดี ดังจะเห็นได้จาก ดัชนีราคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบ้านเดี่ยว จากแนวโน้มความต้องการพื้นที่ในการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตมากขึ้นของผู้บริโภคในปัจจุบัน ในขณะที่ดัชนีราคาคอนโดยังคงมีแนวโน้มลดลง
สำหรับผู้ซื้อที่มีความพร้อมไม่ว่าจะซื้ออยู่เองหรือลงทุนระยะยาว ในช่วง Q2 2565 ยังคงเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะได้ที่อยู่อาศัยในราคาที่จับต้องได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับสถานการณ์ปกติ ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดท่องเที่ยว ก่อนที่ระดับราคาจะปรับสูงขึ้น จากต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง
ด้านตลาดเช่า แม้ว่าภาพรวมของค่าเช่ายังคงชะลอตัว แต่พบว่ามีบางทำเลที่ระดับราคาค่าเช่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอยู่ในพื้นที่นอกเขต CBD และพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพฯ เป็นโอกาสของผู้ที่กำลังลงทุนซื้ออสังหาฯ ปล่อยเช่า ทั้งนี้ หากสภาพเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น รวมถึงการเปิดประเทศเต็มรูปแบบทำให้ชาวต่างชาติเข้ามามากขึ้น ในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะทำให้ตลาดเช่าฟื้นตัวดีขึัน

THAILAND PROPERTY MARKET REPORT Q2 2565

สำหรับข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์เพิ่มเติม ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่

บทรายงาน DDproperty Thailand Property Market Index ที่ผ่านมา

DDproperty Thailand Property Market Report Q1 2565 – Powered by PropertyGuru DataSense

DDproperty Thailand Property Market Report Q1 2565 – Powered by PropertyGuru DataSense

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2562

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2562

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2562

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2562

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2562

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2562

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2560

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2560

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2560

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2560

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ