DDproperty Thailand Property Market Report Q3 2565 - Powered by PropertyGuru DataSense

DDproperty Editorial Team
DDproperty Thailand Property Market Report Q3 2565 - Powered by PropertyGuru DataSense
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันยังคงมีปัจจัยท้าทายในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว ค่าวัสดุก่อสร้าง และภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไตรมาส 3 ปี 2565 (Q3 2565)
แม้ว่าดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในภาพรวมจะยังคงลดลงต่อเนื่อง แต่จากปัจจัยท้าทายข้างต้นจึงมีแนวโน้มที่ราคาที่อยู่อาศัยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงสุดท้ายของปี หรือต้นปี 2566 โดยเฉพาะโครงการมือหนึ่ง หรือโครงการเปิดใหม่
โดยในช่วงไตรมาส 3 ถือเป็นช่วงโอกาสทองของผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัย และนักลงทุนที่มีความพร้อม ที่จะได้เป็นเจ้าของอสังหาฯ ก่อนที่ราคาจะมีการปรับเพิ่มขึ้นจากต้นทุนราคาวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น ผนวกกับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านจะปรับเพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งหาก กนง. ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้น 0.25% กรณีวงเงินสินเชื่อบ้าน 1 ล้านบาท จะส่งผลให้ยอดผ่อนชำระเพิ่มขึ้น 4-5% รวมถึงการยกเลิกอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 3 ปีแรก เหลือเพียงดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน 1 ปี

ไฮไลต์

อ่านบทวิเคราะห์จากรายงานล่าสุด ฉบับออนไลน์ได้ที่นี่

หากไม่มีเวลาอ่าน:

ดาวน์โหลดไว้อ่านภายหลัง

ดาวน์โหลดรายงาน Thailand Property Market Report Q3 2565 ฉบับเต็มได้ที่นี่

Get The Guru View

Thailand Property Sale Market Index

ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยลดลงต่อเนื่อง จากกำลังซื้อที่ยังไม่เพิ่มขึ้น

จากรายงาน DDproperty Thailand Property Market Report Q3 2565 – Powered by PropertyGuru DataSense ซึ่งวิเคราะห์จากข้อมูลประกาศอสังหาฯ บนเว็บไซต์ DDproperty พบว่า ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในช่วงไตรมาสล่าสุด ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า 2% (-5% YoY)
ถือเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ Q4 2563 โดยดัชนีราคายังคงต่ำกว่าปี 2561 ซึ่งเป็นปีฐาน อยู่ถึง 18% แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มราคายังไม่ฟื้นตัวดีเท่ากับช่วงก่อนโควิด-19
หากพิจารณาตามรูปแบบที่อยู่อาศัย พบว่า ดัชนีราคาคอนโดทรงตัวจากไตรมาสก่อน (-3% YoY) จากการที่ผู้บริโภคยังให้ความสนใจโครงการแนวราบมากกว่า สวนทางกับดัชนีราคาบ้านเดี่ยวที่เพิ่มขึ้น 5% QoQ (+21% YoY) ส่วนดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ยังทรงตัวจากไตรมาสก่อนเช่นกัน (+2% YoY)

สัดส่วนแนวราบเพิ่มขึ้น รับความสนใจซื้อ

ด้านจำนวนอุปทานหรือจำนวนที่อยู่อาศัย ซึ่งอ้างอิงจากจำนวนประกาศอสังหาฯ ที่ประกาศขายบน DDproperty ไม่ได้เป็นจำนวนที่อยู่อาศัยของตลาด พบว่า คอนโดยังมีสัดส่วนมากที่สุดถึง 82% ของจำนวนที่อยู่อาศัยทั้งหมดในกรุงเทพฯ แต่มีสัดส่วนลดลง 4% QoQ ส่วนบ้านเดี่ยวมีสัดส่วนอยู่ที่ 11% เพิ่มขึ้น 3% QoQ และทาวน์เฮ้าส์ มีสัดส่วนอยู่ที่ 7% เพิ่มขึ้น 1% QoQ
แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่สินค้าแนวราบอย่างบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮมอยู่ในมือ นำสินค้าออกมาขายมากขึ้น เพื่อตอบรับกับผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง
ทำเลที่มีจำนวนคอนโดมากที่สุด ได้แก่ เขตวัฒนา อยู่ที่ 18% ของอุปทานคอนโดทั้งหมดในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ระดับราคามากกว่า 15 ล้านบาท ทำเลที่มีจำนวนทาวน์เฮ้าส์มากที่สุดอยู่ในเขตสวนหลวง ส่วนใหญ่ระดับราคา 1-3 ล้านบาท และจำนวนบ้านเดี่ยวมากที่สุดอยู่ในเขตประเวศ ส่วนใหญ่ระดับราคา 1-3 ล้านบาท เช่นกัน

Thailand Property Rental Market Index

จากรายงาน DDproperty Thailand Property Market Report Q3 2565 – Powered by PropertyGuru DataSense พบว่า ดัชนีค่าเช่าต่อตารางเมตรต่อเดือนในกรุงเทพฯ ภาพรวมยังคงทรงตัวจากไตรมาสก่อน (-3% YoY) ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปี 2561 ซึ่งเป็นปีฐานอยู่ที่ 9%
เมื่อแบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัย พบว่า คอนโดมีดัชนีค่าเช่าเพิ่มขึ้น 1% QoQ (-3% YoY), บ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้น 5% QoQ (+28% YoY) และทาวน์เฮ้าส์ เพิ่มขึ้น 4% QoQ (+7% YoY)

สรุป

ผู้ซื้อที่มีความพร้อมไม่ว่าจะซื้ออยู่เองหรือลงทุนระยะยาว ในช่วง Q3 2565 ถือเป็นโอกาสทองในการที่จะได้ที่อยู่อาศัยในราคาจับต้องได้ ก่อนที่ระดับราคาจะปรับสูงขึ้นจากต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในช่วงท้ายของปี
ประกอบกับมีมาตรการรัฐ เช่น การลดค่าโอนกรรมสิทธิ์-ค่าจดจำนอง รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการ LTV ชั่วคราวของ ธปท. ซึ่งเอื้อต่อการซื้อที่อยู่อาศัย
ด้านตลาดเช่า ภาพรวมยังคงทรงตัว แต่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นจากการที่ภาคธุรกิจต่าง ๆ กลับมาดำเนินการแบบเต็มรูปแบบมากขึ้น รวมถึงการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเอื้อต่อตลาดเช่า โดยเฉพาะในช่วงท้ายปี 2565

บทรายงาน DDproperty Thailand Property Market Report ที่ผ่านมา

DDproperty Thailand Property Market Report Q2 2565 – Powered by PropertyGuru DataSense

DDproperty Thailand Property Market Report Q2 2565 – Powered by PropertyGuru DataSense

DDproperty Thailand Property Market Report Q1 2565 – Powered by PropertyGuru DataSense

DDproperty Thailand Property Market Report Q1 2565 – Powered by PropertyGuru DataSense

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2562

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2562

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2562

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2562

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2562

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2562

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2560

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2560

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2560

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2560