DDproperty Thailand Property Market Report Q1 2024

DDproperty Editorial Team
DDproperty Thailand Property Market Report Q1 2024
ที่อยู่อาศัยหรือเรียกง่าย ๆ ว่าบ้าน หนึ่งในปัจจัย 4 ที่หลาย ๆ คนต้องการครอบครอง แต่บ้านนอกจากจะเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงแล้ว ยังเป็น “หนี้สิน” ที่ผู้ซื้อจะต้องแบกรับเป็นระยะเวลานาน
ด้วยเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ดอกเบี้ยแพง และภาวะหนี้ครัวเรือนสูง ทำให้ความต้องการซื้อ หรือความอยากมีบ้านเป็นของตัวเองลดลง สวนทางกับราคาบ้านที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
ปัจจัยเหล่านี้ผลักดันให้ความต้องการเช่าเข้ามาแทนที่ เนื่องจากไม่ต้องมีภาระผูกพันระยะยาว และมีความยืดหยุ่นในการอยู่อาศัยมากกว่า หากต้องการจะเปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนที่อยู่อาศัยในอนาคต

ไฮไลต์

อ่านบทวิเคราะห์จากรายงานล่าสุด ฉบับออนไลน์ได้ที่นี่

Get The Guru View

Thailand Property Market Index

ราคาคอนโดแพงขึ้น สวนทางความต้องการซื้อที่ลดลง

หากมองภาพรวมทั้งประเทศ จากรายงาน DDproperty Thailand Property Market Report ฉบับล่าสุด พบว่า ราคาบ้านแพงขึ้น โดยดัชนีราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 1% จากไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) และเพิ่มขึ้น 2% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY)
หากโฟกัสที่ประเภทที่อยู่อาศัย มีเพียงคอนโดเท่านั้นที่มีราคาเพิ่มขึ้น (ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 2% QoQ และ 4% YoY) ส่วนบ้านเดี่ยวลดลง 1% และทาวน์เฮ้าส์ทรงตัว
สวนทางกับความต้องการซื้อที่ลดลงอย่างมาก ภาพรวมความต้องการซื้อที่ลดลง 14% QoQ (-25% YoY) โดยลดลงในทุกรูปแบบที่อยู่อาศัย แต่หากเทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือ Q4 2019 ความต้องการซื้อยังมีแนวโน้มดี ทั้งคอนโด, บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ (+12%, +2% และ +10% ตามลำดับ)

ตลาดเช่าราคาพุ่งสูง ความต้องการเช่าบ้านเดี่ยวโต

ด้านตลาดเช่า ราคาค่าเช่าพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ทั้งค่าเช่าแนวสูง (คอนโด, อพาร์ทเม้นท์) ดัชนีค่าเช่าเพิ่มขึ้น 7% QoQ (18% YoY และ +5% จากช่วงก่อนการแพร่ระบาดฯ) และแนวราบ (บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์) ดัชนีค่าเช่าเพิ่มขึ้น 2% QoQ (+25% YoY และ +64% จากช่วงก่อนการแพร่ระบาดฯ) หากโฟกัสไปที่บ้านเดี่ยว พบว่า เป็นที่อยู่อาศัยรูปแบบเดียวที่มีความต้องการเช่าเพิ่มขึ้น โดยดัชนีค่าเช่าเพิ่มขึ้น 35% QoQ (+23% YoY)

Bangkok Property Market Index

ราคาบ้านแพงขึ้น ความต้องการซื้อยังดีกว่าช่วงก่อนโควิด-19

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ ราคาบ้านเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับภาพรวมในประเทศ โดยดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 2% QoQ (+4% YoY) โดยเพิ่มขึ้นทุกรูปแบบที่อยู่อาศัย (คอนโด +3% QoQ และ +5% YoY, บ้านเดี่ยว +2% QoQ และ +3% YoY ส่วนทาวน์เฮ้าส์ +1% QoQ และ +3% YoY)
ราคาบ้านที่แพงขึ้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความต้องการซื้อในกรุงเทพฯ ลดลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่หากเทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดฯ ดูจะมีสัญญาณที่ดีอยู่บ้าง เพราะความต้องการซื้อในกรุงเทพฯ ยังคงเป็นบวก ภาพรวมความต้องการซื้อในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น 8% (คอนโด +8%, บ้านเดี่ยว +10% และทาวน์เฮ้าส์ +5%)

ตลาดเช่าราคาแรง ความต้องการเช่าบ้านเดี่ยวสูง

ตลาดเช่าในกรุงเทพฯ ยังคงร้อนแรงโดยเฉพาะค่าเช่า ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีค่าเช่าแนวสูง (คอนโด, อพาร์ทเมนท์) เพิ่มขึ้น 7% QoQ (+16% YoY และ +3% จากช่วงก่อนการแพร่ระบาดฯ) และแนวราบ (บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์) เพิ่มขึ้น 4% QoQ (+15% YoY และ +19% จากช่วงก่อนการแพร่ระบาดฯ)
หากดูในเรื่องความต้องการเช่าในกรุงเทพฯ เรียกได้ว่าลดลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า มีเพียงบ้านเดี่ยวที่ความต้องการเช่าเพิ่มขึ้น อยู่ที่ 51% QoQ (+73% YoY)

สรุป

ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ของทั้งประเทศและเฉพาะตลาดกรุงเทพฯ มีภาพคล้าย ๆ กัน คือราคาแพงขึ้น แต่ความต้องการซื้อ-เช่าลดลง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์นั้นเป็นข้อมูลในช่วง Q4 2023 ซึ่งเป็นช่วงที่ความสนใจในการซื้อ-เช่าที่อยู่อาศัยจะค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาอื่น ๆ ของปี
ราคาที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี 2024 จากราคาต้นทุนการก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มขึ้น (ประกาศใช้ค่าแรงขั้นต่ำใหม่ 1 มกราคม 2024 เพิ่มขึ้นวันละ 2-16 บาท)
แม้ความต้องการเช่าจะลดลง แต่ความไม่พร้อมจะมีบ้านเป็นของตัวเองของผู้บริโภค รวมถึงความอิสระในการอยู่อาศัย และภาระหนี้ที่น้อยกว่า ผลักดันให้ตลาดเช่ามีแนวโน้มเติบโตขึ้นอีกในปี 2024

บทรายงาน DDproperty Thailand Property Market Report ที่ผ่านมา

DDproperty Thailand Property Market Report Q3 2023

DDproperty Thailand Property Market Report Q3 2023

DDproperty Thailand Property Market Report Q2 2566

DDproperty Thailand Property Market Report Q2 2566

DDproperty Thailand Property Market Report Q1 2566

DDproperty Thailand Property Market Report Q1 2566

DDproperty Thailand Property Market Report Q3 2565 – Powered by PropertyGuru DataSense

DDproperty Thailand Property Market Report Q3 2565 – Powered by PropertyGuru DataSense

DDproperty Thailand Property Market Report Q2 2565 – Powered by PropertyGuru DataSense

DDproperty Thailand Property Market Report Q2 2565 – Powered by PropertyGuru DataSense

DDproperty Thailand Property Market Report Q1 2565 – Powered by PropertyGuru DataSense

DDproperty Thailand Property Market Report Q1 2565 – Powered by PropertyGuru DataSense

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2564

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2563

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2562

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2562

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2562

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2562

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2562

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2562

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q1 2561

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2560

DDproperty Thailand Property Market Index Q4 2560

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2560

DDproperty Thailand Property Market Index Q3 2560

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ